Estudi de la dinàmica d'algunes aplicacions al pla

Student: Mireia Llorens
Advisors: Armengol Gasull, Víctor Mañosa
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
Start date: 2007-10-09
End date: 2017-10-09