Estudi qualitatiu d'algunes classes d'equacions diferencials al pla

Student: Armengol Gasull
Advisor: Jaume Llibre
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1986-04-04