Estudi qualitatiu d'alguns camps vectorials al pla

Student: Bartomeu Coll
Advisor: Jaume Llibre
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1987-05-04