Contribució a l'estudi dels sistemes polinomials amb part no lineal homogènia i als sistemes cúbics cordals

Student: Marc Carbonell
Advisor: Jaume Llibre
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1987-05-04