El paper del pensament crític en l'aprenentatge del càlcul aritmètic

Student: Josep Lamarca
Advisor: Jaume Llibre
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1989-05-04