Òrbites periòdiques al pla per a camps vectorials polinomials i polinomials a trossos

Student: Rafel Prohens
Advisor: Armengol Gasull
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1994-10-04