Estudi d'alguns problemes de teoria qualitativa al pla, amb aplicacions als sistemes depredador-presa

Student: Antoni Guillamon
Advisor: Armengol Gasull
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1995-06-04