Equacions diferencials al pla: sistemes hamiltonians, foliacions polinomials i estabilitat estructural

Student: Xavier Jarque
Advisor: Jaume Llibre
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1995-10-17