Dinàmica de quatre problemes restringits de 3 cossos amb energia no-negativa

Student: Josep Maria Cors
Advisor: Jaume Llibre
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1995-05-04