Punts singulars i òrbites periòdiques per a camps vectorials

Student: Joan Torregrosa
Advisor: Armengol Gasull
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1998-07-02