Estudi qualitatiu dels centres per a camps vectorials al pla

Student: Víctor Mañosa
Advisors: Francesc Mañosas, Armengol Gasull
Research Centers: Universitat Autònoma de Barcelona
Research Areas:
End date: 1999-03-16