Modelització de sistemes continus [ Back ]

Dates:
01.10.16 - 12.10.16
Place:
Universitat Jaume I
Address:
Màster en matemàtica computacional
Teacher:
Antoni Ferragut