Estudi qualitatiu d'algunes classes d'equacions diferencials al pla

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Armengol Gasull
Date: 04-04-1986
Attachments: