Estudi qualitatiu d'alguns problemes restringits de 3 ó 4 cossos

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Conchita Piñol
Date: 04-05-1987