Contribució a l'estudi dels sistemes polinomials amb part no lineal homogènia i als sistemes cúbics cordals

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Marc Carbonell
Date: 04-05-1987