El paper del pensament crític en l'aprenentatge del càlcul aritmètic

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Josep Lamarca
Date: 04-05-1989