Sistemes diferencials quadràtics

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Joan Carles Artés
Date: 04-04-1990
Attachments: