Estudi d'alguns problemes de teoria qualitativa al pla, amb aplicacions als sistemes depredador-presa

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Armengol Gasull
Student: Antoni Guillamon
Date: 04-06-1995
Attachments: