Conjunt de períodes i nucli de periodicitat total per aplicacions contínues unidimensionals

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Maria C. Leseduarte
Date: 04-05-1995