Equacions diferencials al pla: sistemes hamiltonians, foliacions polinomials i estabilitat estructural

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Xavier Jarque
Date: 17-10-1995
Attachments: