Dinàmica de quatre problemes restringits de 3 cossos amb energia no-negativa

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Jaume Llibre
Student: Josep Maria Cors
Date: 04-05-1995