Estudi qualitatiu dels centres per a camps vectorials al pla

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Degree: Phd
Directors: Armengol Gasull; Francesc Mañosas
Student: Víctor Mañosa
Date: 16-03-1999
Attachments: