Dinàmica no lineal en dimensió baixa i atractors estranys (2002/XT/00094)

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Project leaders: Amadeu Delshams; Lluís Alsedà
 
Start date: 2003-01-01
End date: 2004-12-31
Funded by: Generalitat de Catalunya
Description:
Generalitat de Catalunya Grant