Dinàmica no lineal en dimensió baixa i atractors estranys (2004/XT/00053)

University: Universitat Autònoma de Barcelona
Project leaders: Lluís Alsedà
Researchers: Amadeu Delshams
Start date: 2005-01-01
End date: 2006-12-31
Funded by: Generalitat de Catalunya
Description:
Generalitat de Catalunya Grant