VISITS OF Violetta Pilyugina

 • University: St. Petersburg State University
  City: Saint Petersburg (RUSSIA)
  From: 03-04-2013        To: 03-05-2013
   
 • University: St. Petersburg State University
  City: Saint Petersburg (RUSSIA)
  From: 17-10-2005        To: 17-12-2005